Migreren naar HiX

Organisaties die reeds met ChipSoft EZIS werken hebben een keuze: Het maatwerk dossier ombouwen, of een standaard content implementatie. Beide keuzes zijn intensieve projecten met beide hun voor en nadelen.

Wordt de keuze gemaakt voor het behoudt van het ‘eigen’ EPD dan zullen hier ook veranderingen voor het werkproces zijn. De manier van werken veranderd doordat de patientselectie en navigatie door het dossier anders werken in HiX. Dit vraagt in veel gevallen om herinrichting van de bestaande lay-outs en formulieren. Verder is het zaak om te zorgen dat alle specifieke inrichting op het gebied van bijvoorbeeld vragenlijsten, overzichten en ordercommunicatie goed worden omgebouwd.

De standaard content implementatie vraagt een organisatorische verandering. Bestaande werkprocessen zullen moeten worden aangepast. Ook verandert de rol van het beheer. Het aandachtsgebied schuift naar een functionele invalshoek en laat de meer applicatiegerichte invulling los. Geoptimaliseerde maatwerk inrichting zal moeten worden losgelaten en een uniformere werkwijze zal worden geïntroduceerd.

Ongeacht de keuze is de impact van de implementatie groot. Er wordt een grote inspanning gevraagd van uw beheersorganisatie. Indien u meer inzicht wil in de te verwachten activiteiten, willen wij u uitnodigen om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Middels een projectpresentatie nemen wij u mee in de aandachtspunten en uitdagingen.